Cursusaanbod 2017/2018

 

'doen is ervaren, ervaren is leren' ..

Steve Goede, eigenaar Perfactor acting in training/Perfactor Performances

 

Door het aanbieden van cursussen en deelmodules geeft Perfactor aan het trainingsacteren zeer serieus te nemen. 

Waarom wordt een trainingsacteur ingezet? Wat zijn methodieken? Wat doet spanning met mij? Wat wordt er verwacht van de trainingsacteur? We verdiepen ons in deze vragen en werken samen met de cursist naar praktijkgerichte oplossingen.

De cursussen zijn primair gericht op bewustwording, processen, inzichten, aanpak en vaardigheden van de cursist. Door het 'doen is ervaren, ervaren is leren'-principe toe te passen, wordt de cursist mede verantwoordelijk gemaakt voor het welslagen van zijn of haar leerdoelen en aandachtspunten.

Alle cursussen hebben minimaal mbo plus instapniveau.

 

Perfactor cursussen 2017/2018

 

 

 

Basiscursus Trainingsacteren

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten over de materie trainingsacteren of als trainingsacteur aan de slag willen. Door een persoonlijke aanpak kunnen wij aangeven wat hun mogelijkheden zijn binnen het trainingsacteren. De cursus krijgt elementen mee uit het 'reguliere' acteren (rolinvulling en rolvastheid, het hanteren van regieaanwijzingen, speltechniek, improvisatie, schakelen, naturel spel etc.) en wordt vervolgens geimplementeerd in de basisvormen van het trainingsacteren. Hierdoor ontstaat een kruisbestuiving van (basis)acteertechnieken en meer inzicht in het trainingsacteren.

Trainers, docenten drama plus ervaren trainingsacteurs begeleiden de gehele cursus. Deze breed georienteerde cursus is voor sommigen een opstap naar de combicursus trainingsacteren.

 

Vervolgcursus Trainingsacteren (Combi)

Perfactor biedt een nieuwe 7-daagse combicursus aan. Hierin worden Basis en Vervolg gecombineerd tot een volwaardige cursus! Het is de bedoeling dat er per jaar twee van deze combi cursussen gehouden worden in Leiden. 

We zetten voor deze cursus uitsluitend ervaren en gediplomeerde docenten en trainers in.