Diensten

 

Rollenspelen, workshops, assessments, presentaties, dagvoorzitter, events, mystery guests, games en theater op maat etc.

De overheid, het bedrijfsleven, onderwijs, NGO's, politie en justitie en de zorgsector maken gebruik binnen onderstaande trainingen.

 

assessments (engelstalig)                                 persoonlijke effectiviteit
jeugdzorg                                              conflicthantering
STAR-model                                        omgaan met geweld
psychisch gestoord gedrag                        omgaan met suïcidaal gedrag
klantgericht werken                                               telefoontraining
reïntegratie en verzuim                            international management
omgaan met agressie                      spanningscontrole oefeningen
gijzelingstrajecten                                          crisiscommunicatie
verslavingsproblematiek                                           kwetsbare relaties
seksuele intimidatie                               training in vreemde talen
onderwijs en scholing      interculturele relaties en communicatie
games                           cursus algemene recherche
opvang en nazorg                                              entert(r)ainment
sollicitatiegesprekken

 

 

 

De modules worden ook als workshop aangeboden.