Cursusaanbod

Een ideale kruisbestuiving van kennis, ervaring en verdieping in het trainingsacteren...

Door het aanbieden van nieuwe cursussen en deelmodules geeft Perfactor aan het fenomeen trainingsacteren zeer serieus te nemen. Een aanpak die resulteert in kwaliteit die opdrachtgevers, trainers en cursisten herkennen en erkennen.

Waarom wordt een trainingsacteur ingezet? Wat zijn methodieken? Wat doet spanning met mij? We verdiepen ons in deze vragen en werken samen met de cursist naar oplossingen binnen de gestelde aanpak.

De cursussen zijn primair gericht op bewustwording, processen, inzichten, aanpak en vaardigheden van de cursist. Door het 'doen is ervaren, ervaren is leren'-principe toe te passen, wordt de cursist, mede verantwoordelijk gemaakt voor het welslagen van zijn of haar leerdoelen en aandachtspunten.

De intakedag

Als basis voor de kwaliteitsbewaking vindt een intake/selectiedag plaats. Het potentieel onder de geinteresseerden wordt geinventariseerd, waarna een aantal opties worden aangereikt.
Ten eerste bestaat de mogelijkheid om te worden toegevoegd aan het trainingsacteursbestand. Indien men hiervoor niet in aanmerking komt, wordt de mogelijkheid geboden om cursussen of deelmodules (pdf) te volgen.

Basiscursus Trainingsacteren

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen weten over de materie Trainingsacteren of als trainingsacteur aan de slag willen. Door het potentieel onder de cursisten te inventariseren kunnen wij ook aangeven wat hun mogelijkheden zijn binnen het trainingsacteren. De cursus krijgt elementen mee uit het 'reguliere' acteren (rolinvulling en rolvastheid, het hanteren van regieaanwijzingen, speltechniek, improvisatie, schakelen, naturel spel etc.) en wordt vervolgens geimplementeerd in de basisvormen van het trainingsacteren. Hierdoor ontstaat een kruisbestuiving van (basis)acteertechnieken en meer inzicht in het trainingsacteren. Docenten drama plus ervaren trainingsacteurs begeleiden de gehele cursus. Deze breed georienteerde cursus is voor sommigen een opstap naar de vervolgcursus Trainingsacteren.

Vervolgcursus Trainingsacteren

Hierin gaan we gericht verder met de persoonlijke leerdoelen/leervragen. Door een groepsgrootte van maximaal 6 personen te hanteren, geven we iedere cursist de aandacht die hij/zij verdient en maakt Perfactor duidelijk dat het vak van trainingsacteur maatwerk is. We zetten voor deze cursus uitsluitend ervaren en gediplomeerde docenten en trainers in.

Nieuwe trainingsacteercursus: Combicursus!

Dit najaar is Perfactor gestart met een nieuwe 8-daagse combicursus. Hierin worden Basis en Vervolg gecombineerd tot een volwaardige cursus! Het is de bedoeling dat er per jaar vier van deze combi cursussen gehouden worden op de locatie in Leiden en Zwolle. De data voor Zwolle worden nader bekendgemaakt.

Inschrijven voor deze combicursus vindt alleen plaats na een selectie ivm het maximaal aantal toelatingen van 6 personen per cursus.

Deelmodules

Nieuw zijn ook de Perfactor deelmodules. Deze vindt men deels ook terug in de vervolgcursus Trainingsacteren. De modules zijn voornamelijk bedoeld voor trainingsacteurs. Onze insteek hierin is om met trainingsacteur en trainer meer rendement te halen uit de samenwerking. Voorlopig worden de volgende deelmodules aangeboden:

  • Werken in agressietrainingen: 2 dagdelen
  • Spelen vanuit methodieken (de Roos en de STAR methodiek): 2 dagdelen
  • Het assessment: 2 dagdelen
  • De trainer, cursist en de trainingsacteur: 2 dagdelen
  • Werkvormen: 2 dagdelen

Nieuwe trainingsacteercursus: de Speedweek!

Deze Speedweek is een 3-daagse cursus die plaatsvindt binnen een week, en gericht op de trainingsacteur voor wie die extra praktische tools goed van pas komen!
Er wordt o.a. gewerkt met; ik neem waar of niet, mijn introductie, feedback; nemen en geven, spelen uit DAS, het rollenspel in, de trainer, cursist en de trainingsacteur. En natuurlijk veel spelen; 'doen is ervaren, en ervaren is leren'. De trainingsacteur kan deze handvatten daarna meteen toepassen in de praktijk.

Train de trainer

Speciaal voor trainers en/of opleiders worden deze modules ook in train de trainer versie aangeboden. Op aanvraag ontvangt u meer gerichte informatie.